Wananalua Congregational Church, Hana

Wananalua Congregational Church

Daily Photo: Sunday, May 3, 2020